Gizlilik İlkeleri

Sisme Bayan Gen.Tr (“sismebayan.gen.tr”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz.

Sisme Bayan Gen.Tr (“sismebayan.gen.tr”) olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Sisme Bayan Gen.Tr (“sismebayan.gen.tr”) ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (“KVKK”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine önem vermekteyiz.

Bu sorumluluğumuzun tam bilinci ile KVKK uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda yer alan kapsamda ve şartlarda işlemekteyiz.

Sisme Bayan Gen.Tr (“sismebayan.gen.tr”) tarafından kişisel verilerinizin ne tür yöntemler aracılığıyla ve hangi amaçlar doğrultusunda işlendiği ve saklandığı hakkında daha detaylı bilgi için Sisme Bayan Gen.Tr (“sismebayan.gen.tr”) Gizlilik İlkeleri ve Çerezler Hakkında Bildirim'i inceleyebilirsiniz.
1-KİŞİSEL VERİ NEDİR?
Kişisel veri, KVKK’da kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. Buna göre bizimle paylaştığınız adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, kimlik numaranız, elektronik posta adresiniz, telefon numaranız ve benzeri bilgiler kişisel veri olarak adlandırılmaktadır.

Sisme Bayan Gen.Tr (“sismebayan.gen.tr”), kişisel verilerinizi, Sisme Bayan Gen.Tr (“sismebayan.gen.tr”) ile doğrudan paylaştığınız hallerde, otomatik yollarla veya üçüncü şahıs platformları gibi başka kaynaklar aracılığıyla toplamaktadır.
2-KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE DAYANAĞI NEDİR?
Sisme Bayan Gen.Tr (“sismebayan.gen.tr”) ile olan ürün ve hizmet ilişkiniz dolayısıyla yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve sizi kampanyalar ve avantajlardan haberdar edebilmek için Sisme Bayan Gen.Tr (“sismebayan.gen.tr”) kişisel bilgilerinizi toplamaktadır ve bu kapsamda işlemektedir.

Bu doğrultuda Sisme Bayan Gen.Tr (“sismebayan.gen.tr”); kişisel verilerinizi, her türlü şikâyetinizi değerlendirmek ve işleme almak, ödemelerinizi işleme almak, ürünlerimizi, hizmetlerimizi, iletişim yöntemlerimizi ve internet sitelerimizin işlevselliğini geliştirmek ve sizin için kişiselleştirilmiş ürünler, iletişim içerikleri ve hedefe yönelik reklamlar ve ayrıca ürün tavsiyeleri sunmak için toplamakta ve işlemektedir.
Yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda Sisme Bayan Gen.Tr (“sismebayan.gen.tr”), kişisel verilerinizi, açık rızanıza istinaden, veya sizinle yaptığımız sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması halinde veya temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimizin gerektirdiği hallerde, burada belirtilen amaçlar ve kapsam dahilinde işlemekte ve saklamaktadır.
3-KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLA, KİMLERE AKTARIYORUZ?
Kişisel verileriniz Sisme Bayan Gen.Tr (“sismebayan.gen.tr”) hissedarlarıyla, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimizle, iş ilişkisinin devamı esnasında birlikte bizi temsil eden ve/veya faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız iş ortağımız olan yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla (kargo, gönderi, çağrı merkezi, veri tabanı, bulut vb. hizmetleri sunan şirketlerle) paylaşılabilmektedir.

Ayrıca, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca, Sisme Bayan Gen.Tr (“sismebayan.gen.tr”) internet sitelerini ziyaretinize ilişkin kişisel verilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi; güvenliğiniz ve Sisme Bayan Gen.Tr (“sismebayan.gen.tr”)'in ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerinin ifası amacıyla yasal olarak bu bilgileri kanunen talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

4-KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NASIL SAKLIYORUZ?
Şirketimiz ile paylaşılan kişisel verileriniz Sisme Bayan Gen.Tr (“sismebayan.gen.tr”)’in yurtiçi/yurtdışı güvenli sunucularında ilgili yasal düzenlemelere, KVKK hükümlerine ve Sisme Bayan Gen.Tr (“sismebayan.gen.tr”) standartlarına uygun olarak saklanmaktadır. Bu kapsamda Sisme Bayan Gen.Tr (“sismebayan.gen.tr”), kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak adına yasal mevzuat ile belirlenen gerekli teknik ve idari güvenlik önlemlerini almaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE KADAR SÜRE İLE TUTUYORUZ?
KVKK Madde 7/f.1. hükmü uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya ilgili mevzuat uyarınca verilerinizi saklamakla yükümlü kılındığımız yasal süreler dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NDAN DOĞAN HAKLARINIZ NELERDİR?
KVKK Madde 11 uyarınca, kişisel verilerinizin işlendiği Sisme Bayan Gen.Tr (“sismebayan.gen.tr”) tarafından veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde;

*herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
*kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme;
*kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme;
*kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme;
*kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;
*kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme; *silme ve düzeltme işlemlerinin, verilerin aktarıldığını üçüncü kişilere bildirilmesi isteme;
*kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme; ve
*kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme hakkına sahipsiniz.
Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır.
7-TARAFIMIZA BİLDİRMİŞ OLDUĞUNUZ KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZI NE ŞEKİLDE KULLANABİLİRSİNİZ?
KVKK Madde 11'de yer alan ve yukarıda sayılan haklarınızı İLETİŞİM adresindeki iletişim formu aracılığıyla veya Sisme Bayan Gen.Tr (“sismebayan.gen.tr”) tüketici hattı 0535 350 13 55’yi arayarak kullanabilirsiniz.